PKC là gì? Ý nghĩa của từ pkc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

PKC là gì? Ý nghĩa của từ pkc

PKC là gì ?

PKC là “Public Key Certificate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PKC

PKC có nghĩa “Public Key Certificate”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ khóa công khai”.

PKC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PKC là “Public Key Certificate”.

Một số kiểu PKC viết tắt khác:
+ Protein Kinase C.
+ Public Key Cryptography: Mật mã khóa công khai.
+ Phlyctenular keratoconjunctivitis: Viêm kết mạc giác mạc.
+ Professional Karate Commission: Ủy ban Karate chuyên nghiệp.
+ Pingat Khidmat Cemerlang.
+ Paroxysmal Kinesigenic Choreoathetosis: Bệnh Choreoathetosis Kinesigenic kịch phát.

Post Top Ad