ENB là gì? Ý nghĩa của từ enb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

ENB là gì? Ý nghĩa của từ enb

ENB là gì ?

ENB là “Electromagnetic Navigation Bronchoscopy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ENB

ENB có nghĩa “Electromagnetic Navigation Bronchoscopy”, dịch sang tiếng Việt là “Nội soi phế quản định hướng điện từ”.

ENB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ENB là “Electromagnetic Navigation Bronchoscopy”.

Một số kiểu ENB viết tắt khác:
+ Eerste Nasionale Bank: Ngân hàng Eerste Nasionale.
+ Ethylidene norbornene.
+ evolved Node B: Nút phát triển B.
+ Earth Negotiations Bulletin: Bản tin đàm phán Earth.
+ English National Ballet: Ba lê quốc gia Anh.
+ Electromagnetic Navigation Bronchoscope: Ống soi phế quản định hướng điện từ.
+ Energy Baselines: Đường cơ sở về năng lượng.
+ Energy News Bulletin: Bản tin Năng lượng.
+ Electromagnetic Navigational Biopsy: Sinh thiết định hướng điện từ.
+ Ethylidenenorbornene.

Post Top Ad