GAP là gì? Ý nghĩa của từ gap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

GAP là gì? Ý nghĩa của từ gap

GAP là gì ?

GAP là “Guaranteed Asset Protection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAP

GAP có nghĩa “Guaranteed Asset Protection”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo vệ tài sản được đảm bảo”.

GAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAP là “Guaranteed Asset Protection”.

Một số kiểu GAP viết tắt khác:
+ Gallium phosphide: Gali photphua.
+ Good Agricultural Practice: Thực hành nông nghiệp tốt.
+ Great Allegheny Passage: Đoạn văn tuyệt vời.
+ Goonyella – Abbot Point.
+ Generic Access Profile: Cấu hình Truy cập Chung.
+ Ganga Action Plan: Kế hoạch hành động Ganga.
+ Global Advancement Programme: Chương trình Thăng tiến Toàn cầu.
+ Group for the Advancement of Psychiatry: Nhóm vì sự tiến bộ của tâm thần học.
+ GTPase-Activating Protein: Protein kích hoạt GTPase.
+ Green Alternative Party: Đảng thay thế xanh.
+ Government Accountability Project: Dự án Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ.
+ Great Ape Project: Dự án loài vượn lớn.
+ Generalized Aggressive Periodontitis: Viêm nha chu trầm trọng tổng quát.
+ Gun Aiming Points: Điểm ngắm súng.
+ Givhans Alternative Program: Chương trình thay thế Givhans.
+ Global Animal Partnership: Đối tác Động vật Toàn cầu.
+ glyceraldehyde 3-phosphate: glyceraldehit 3-photphat.
+ Guyana Action Party: Đảng Hành động Guyana.
+ Peptidoglycolipid Addressing Protein: Protein địa chỉ peptidoglycolipid.
+ Geography, Archaeology and Palaeoecology: Địa lý, Khảo cổ học và Cổ sinh vật học.
+ Gender in Agriculture Partnership: Quan hệ đối tác về giới trong nông nghiệp.
+ Grand Alliance Party: Đảng liên minh lớn.
+ Graduate Attachment Programme: Chương trình đính kèm sau đại học.
+ Global AIDS Program: Chương trình AIDS toàn cầu.
+ Gymnastics Association of the Philippines: Hiệp hội thể dục dụng cụ của Philippines.
+ Gas Analysis Package: Gói phân tích khí.
+ Gamma-Ray Burst Polarimeter: Máy đo phân cực tia gamma.
+ God Always Provides: Chúa luôn cung cấp.
+ General Assistance Program: Chương trình hỗ trợ chung.
+ Global Action Programme: Chương trình hành động toàn cầu.

Post Top Ad