ESMP là gì? Ý nghĩa của từ esmp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

ESMP là gì? Ý nghĩa của từ esmp

ESMP là gì ?

ESMP là “Environment and Social Management Plan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESMP

ESMP có nghĩa “Environment and Social Management Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội”.

ESMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESMP là “Environment and Social Management Plan”.

Post Top Ad