MPD là gì? Ý nghĩa của từ mpd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

MPD là gì? Ý nghĩa của từ mpd

MPD là gì ?

MPD là “Media Presentation Description” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPD

MPD có nghĩa “Media Presentation Description”, dịch sang tiếng Việt là “Mô tả bản trình bày phương tiện”.

MPD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPD là “Media Presentation Description”.

Một số kiểu MPD viết tắt khác:
+ Metropolitan Police Department: Sở cảnh sát Metropolitan.
+ Magneto Plasma Dynamic: Magneto Plasma động.
+ Multithreaded, Parallel, and Distributed: Đa luồng, song song và phân tán.
+ Minneapolis Police Department: Sở cảnh sát Minneapolis.
+ Miami Police Department: Sở cảnh sát Miami.
+ Manila Police District: Quận cảnh sát Manila.
+ Metropolitan Police District: Quận cảnh sát Metropolitan.
+ Milwaukee Police Department: Sở cảnh sát Milwaukee.
+ Multiple Personality Disorder: Rối loạn đa nhân cách.
+ Memphis Police Department: Sở cảnh sát Memphis.
+ Military Personnel Division: Ban cán sự quân sự.
+ Miscellaneous Purpose Document: Tài liệu Mục đích Khác.
+ Music Player Daemon: Trình phát nhạc Daemon.
+ Multi-Purpose Detector: Máy dò đa năng.
+ Democratic People's Movement: Phong trào Nhân dân Dân chủ.
+ Main Political Directorate: Tổng cục Chính trị.
+ Meritorious Police Duty: Nhiệm vụ cảnh sát ưu tú.
+ 2-Methyl-2,4-pentanediol: 2-metyl-2,4-pentanediol.
+ Mobile Positioning Data: Dữ liệu Định vị Di động.
+ Managed Pressure Drilling: Khoan áp suất được quản lý.
+ Mouse Phenome Database: Cơ sở dữ liệu hiện tượng chuột.
+ Modesto Police Department: Sở cảnh sát Modesto.
+ Mandatory Permit Directive: Chỉ thị Giấy phép Bắt buộc.
+ Monetary Policy Department: Vụ chính sách tiền tệ.
+ Market Participants Division: Bộ phận tham gia thị trường.
+ Movimiento Popular Dominicano: Phimmiento Dominicano phổ biến.
+ Multi-Purpose Displays: Màn hình đa mục đích.
+ Manila Police Department: Sở cảnh sát Manila.
+ Master Professional Diploma: Văn bằng Chuyên nghiệp Thạc sĩ.
+ Minimum Phototoxic Dose: Liều lượng chất độc quang học tối thiểu.
+ Motive Power Depot: Kho năng lượng động lực.
+ Manifesto Project Database: Cơ sở dữ liệu Dự án Tuyên ngôn.
+ Methuen Police Department: Sở cảnh sát Methuen.
+ Marta Police Department: Sở cảnh sát Marta.
+ Meetings and Publishing Division: Phòng họp và xuất bản.
+ Multimodal Planning Division: Bộ phận lập kế hoạch đa phương thức.
+ Monitoring Programs Division: Bộ phận Giám sát Chương trình.
+ Mini Pointer Dart: Phi tiêu con trỏ mini.
+ Master Project Director: Giám đốc dự án tổng thể.
+ Motion Picture Daily: Hình ảnh chuyển động hàng ngày.
+ Model Package Description: Mô tả gói mô hình.
+ Multi Purpose Diesel: Diesel đa năng.
+ Model Package Description: Mô tả gói mô hình.
+ Microscale Plasma Devices: Thiết bị Plasma có kích thước siêu nhỏ.
+ Movimento Para Democracia.
+ Multi Purpose Detector: Máy dò đa năng.

Post Top Ad