UWF là gì? Ý nghĩa của từ uwf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

UWF là gì? Ý nghĩa của từ uwf

UWF là gì ?

UWF là “Unified Write Filter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UWF

UWF có nghĩa “Unified Write Filter”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ lọc ghi hợp nhất”.

UWF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UWF là “Unified Write Filter”.

Một số kiểu UWF viết tắt khác:
+ Universal Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật toàn cầu.
+ University of West Florida: Đại học Tây Florida.
+ United Women in Faith.
+ United Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật thống nhất.
+ United Working Families: Gia đình lao động thống nhất.
+ Urban Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật đô thị.
+ Urban Wealth Fund: Quỹ giàu có thành thị.
+ Uncoated Woodfree Paper: Giấy không gỗ không tráng.
+ United World Federalists: Những người Liên bang Thống nhất Thế giới.
+ Univision Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật Univision.

Post Top Ad