NLU là gì? Ý nghĩa của từ nlu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

NLU là gì? Ý nghĩa của từ nlu

NLU là gì ?

NLU là “Natural-Language Understanding” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NLU

NLU có nghĩa “Natural-Language Understanding”, dịch sang tiếng Việt là “Hiểu ngôn ngữ tự nhiên”.

NLU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NLU là “Natural-Language Understanding”.

Một số kiểu NLU viết tắt khác:
+ National Louis University: Đại học Quốc gia Louis.
+ No-Light Unit: Đơn vị không có ánh sáng.
+ National Labor Union: Liên đoàn lao động quốc gia.
+ Natural Language Understanding: Hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
+ Nong Lam University: Đại học nông lâm.
+ Northeast Louisiana University: Đại học Đông Bắc Louisiana.
+ National Law University: Đại học Luật quốc gia.
+ National Library of Uganda: Thư viện Quốc gia Uganda.

Post Top Ad