ETOP là gì? Ý nghĩa của từ etop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

ETOP là gì? Ý nghĩa của từ etop

ETOP là gì ?

ETOP là “European Thoracic Oncology Platform” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ETOP

ETOP có nghĩa “European Thoracic Oncology Platform”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng Ung thư Lồng ngực Châu Âu”.

ETOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ETOP là “European Thoracic Oncology Platform”.

Post Top Ad