KBH là gì? Ý nghĩa của từ kbh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

KBH là gì? Ý nghĩa của từ kbh

KBH là gì ?

KBH là “Kantha Bopha Hospital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KBH

KBH có nghĩa “Kantha Bopha Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện Kantha Bopha”.

KBH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KBH là “Kantha Bopha Hospital”.

Một số kiểu KBH viết tắt khác:
+ Kolej Burhanudin Helmy.

Post Top Ad