MOLA là gì? Ý nghĩa của từ mola - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

MOLA là gì? Ý nghĩa của từ mola

MOLA là gì ?

MOLA là “Mars Orbiter Laser Altimeter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOLA

MOLA có nghĩa “Mars Orbiter Laser Altimeter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy đo độ cao bằng laser quỹ đạo sao Hỏa”.

MOLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOLA là “Mars Orbiter Laser Altimeter”.

Một số kiểu MOLA viết tắt khác:
+ Museum Of London Archaeology: Bảo tàng Khảo cổ học London.
+ Museum Of Living Art: Bảo tàng nghệ thuật sống.
+ Mars Orbital Laser Altimeter: Máy đo độ cao Laser quỹ đạo sao Hỏa.
+ Museum Of the Living Artist: Bảo tàng Nghệ sĩ Sống.
+ Mars Observer Laser Altimeter: Máy đo độ cao bằng laser của Người quan sát sao Hỏa.
+ Mettawa Open Lands Association: Hiệp hội Đất mở Mettawa.
+ Major Orchestra Librarians Association: Hiệp hội thủ thư của dàn nhạc chính.

Post Top Ad