RTK là gì? Ý nghĩa của từ rtk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

RTK là gì? Ý nghĩa của từ rtk

RTK là gì ?

RTK là “Real-Time Kinematic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTK

RTK có nghĩa “Real-Time Kinematic”, dịch sang tiếng Việt là “Động học thời gian thực”.

RTK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTK là “Real-Time Kinematic”.

Một số kiểu RTK viết tắt khác:
+ Radio Television of Kosovo: Đài truyền hình Kosovo.
+ Rentech stock: Cổ phiếu Rentech.
+ Receptor Tyrosine Kinase: Thụ thể tyrosine kinase.
+ Revenue Ton-Kilometer: Doanh thu Tấn-Kilomet.

Post Top Ad