EVH là gì? Ý nghĩa của từ evh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

EVH là gì? Ý nghĩa của từ evh

EVH là gì ?

EVH là “Eucapnic Voluntary Hyperventilation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EVH

EVH có nghĩa “Eucapnic Voluntary Hyperventilation”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng thông khí tự nguyện Eucapnic”.

EVH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EVH là “Eucapnic Voluntary Hyperventilation”.

Một số kiểu EVH viết tắt khác:
+ Endoscopic Vessel Harvesting: Thu hoạch tàu nội soi.
+ Endoscopic Vein Harvesting: Thu hoạch tĩnh mạch nội soi.

Post Top Ad