GID là gì? Ý nghĩa của từ gid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

GID là gì? Ý nghĩa của từ gid

GID là gì ?

GID là “Gender Identity Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GID

GID có nghĩa “Gender Identity Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn nhận dạng giới tính”.

GID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GID là “Gender Identity Disorder”.

Một số kiểu GID viết tắt khác:
+ Group identifier: Mã định danh nhóm.
+ Gender, Institutions and Development: Giới, Thể chế và Phát triển.
+ Governments Integrated Directory: Thư mục tích hợp của chính phủ.
+ General Intelligence Directorate: Tổng cục tình báo.
+ Geneva International Discussions: Các cuộc thảo luận quốc tế ở Geneva.
+ Global Immunization Division: Bộ phận Tiêm chủng Toàn cầu.
+ General Intelligence Department: Tổng cục tình báo.
+ General Intelligence Division: Tổng cục tình báo.
+ GSK3-beta Interacting Domain: Tên miền tương tác GSK3-beta.
+ General Identifier: Mã định danh chung.
+ Grazing Incidence Diffraction: Sự nhiễu xạ tỷ lệ chăn thả.
+ Genetic Identification and Discovery: Nhận dạng và Khám phá Di truyền.
+ Gamer Influenced Design: Thiết kế có ảnh hưởng đến người chơi.
+ Democratic Independent Group: Nhóm độc lập dân chủ.

Post Top Ad