INO là gì? Ý nghĩa của từ ino - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

INO là gì? Ý nghĩa của từ ino

INO là gì ?

INO là “Inhaled Nitric Oxide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INO

INO có nghĩa “Inhaled Nitric Oxide”, dịch sang tiếng Việt là “Oxit Nitric hít vào”.

INO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INO là “Inhaled Nitric Oxide”.

Một số kiểu INO viết tắt khác:
+ Iranian National Observatory: Đài thiên văn quốc gia Iran.
+ India-based Neutrino Observatory: Đài quan sát Neutrino có trụ sở tại Ấn Độ.
+ Internuclear ophthalmoplegia: Đau mắt giữa các hạt nhân.
+ Indian Neutrino Observatory: Đài quan sát Neutrino Ấn Độ.
+ Independent Nasserist Organization: Tổ chức Nasserist độc lập.
+ Independent Nasserite Organization: Tổ chức Nasserite độc lập.

Post Top Ad