SVOC là gì? Ý nghĩa của từ svoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

SVOC là gì? Ý nghĩa của từ svoc

SVOC là gì ?

SVOC là “Semi-Volatile Organic Compounds” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SVOC

SVOC có nghĩa “Semi-Volatile Organic Compounds”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chất hữu cơ bán bay hơi”.

SVOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVOC là “Semi-Volatile Organic Compounds”.

Post Top Ad