FUBA là gì? Ý nghĩa của từ fuba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

FUBA là gì? Ý nghĩa của từ fuba

FUBA là gì ?

FUBA là “Federation of Uganda Basketball Associations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FUBA

FUBA có nghĩa “Federation of Uganda Basketball Associations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn các hiệp hội bóng rổ Uganda”.

FUBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FUBA là “Federation of Uganda Basketball Associations”.

Một số kiểu FUBA viết tắt khác:
+ Federated Union of Black Artists: Liên minh các nghệ sĩ da đen.
+ University Federation Buenos Aires: Liên đoàn Đại học Buenos Aires.

Post Top Ad