GITM là gì? Ý nghĩa của từ gitm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

GITM là gì? Ý nghĩa của từ gitm

GITM là gì ?

GITM là “Golden Isles Terminal railroad” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GITM

GITM có nghĩa “Golden Isles Terminal railroad”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt Golden Isles Terminal”.

GITM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GITM là “Golden Isles Terminal railroad”.

Post Top Ad