FAN là gì? Ý nghĩa của từ fan - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

FAN là gì? Ý nghĩa của từ fan

FAN là gì ?

FAN là “Free Amino Nitrogen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAN

FAN có nghĩa “Free Amino Nitrogen”, dịch sang tiếng Việt là “Nitơ amin tự do”.

FAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FAN là “Free Amino Nitrogen”.

Một số kiểu FAN viết tắt khác:
+ Formalized Administrative Notation: Ký hiệu hành chính chính thức.
+ Feminist Abortion Network: Mạng lưới phá thai nữ quyền.
+ Forces Armee Neutraliste: Lực lượng Armee Neutraliste.
+ Film Academy Network: Mạng lưới Học viện Điện ảnh.
+ Franciscan Action Network: Mạng lưới hành động Franciscan.
+ Faculty Affiliate Network: Mạng liên kết của Khoa.

Post Top Ad