FEH là gì? Ý nghĩa của từ feh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

FEH là gì? Ý nghĩa của từ feh

FEH là gì ?

FEH là “Fundamentals of Engineering for Honors” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FEH

FEH có nghĩa “Fundamentals of Engineering for Honors”, dịch sang tiếng Việt là “Các nguyên tắc cơ bản của Kỹ thuật dành cho Danh dự”.

FEH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FEH là “Fundamentals of Engineering for Honors”.

Một số kiểu FEH viết tắt khác:
+ Formula E Holdings Limited.
+ iron hydride: sắt hydrua.

Post Top Ad