FHQ là gì? Ý nghĩa của từ fhq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

FHQ là gì? Ý nghĩa của từ fhq

FHQ là gì ?

FHQ là “Force Headquarters” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FHQ

FHQ có nghĩa “Force Headquarters”, dịch sang tiếng Việt là “Trụ sở lực lượng”.

FHQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FHQ là “Force Headquarters”.

Một số kiểu FHQ viết tắt khác:
+ Force HQ: Lực lượng HQ.

Post Top Ad