WCT là gì? Ý nghĩa của từ wct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

WCT là gì? Ý nghĩa của từ wct

WCT là gì ?

WCT là “World Championship Tennis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WCT

WCT có nghĩa “World Championship Tennis”, dịch sang tiếng Việt là “Quần vợt vô địch thế giới”.

WCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WCT là “World Championship Tennis”.

Một số kiểu WCT viết tắt khác:
+ Wildlife Conservation Trust: Quỹ bảo tồn động vật hoang dã.
+ Work Capacity Test: Kiểm tra năng lực làm việc.
+ World Championship Tour: Giải vô địch thế giới.
+ Wilson's Central Terminal: Nhà ga trung tâm Wilson.
+ World Curling Tour: Tour bi lắc thế giới.
+ Warren County Transportation: Giao thông vận tải Quận Warren.
+ WIPO Copyright Treaty: Hiệp ước Bản quyền WIPO.
+ Whitening and Coloring Transform: Làm trắng và chuyển đổi màu.
+ Workplace Client Technology: Công nghệ khách hàng tại nơi làm việc.
+ WCA Communications Team: Nhóm Truyền thông WCA.
+ Washington County Transit: Quá cảnh Quận Washington.
+ World Championship Tournament: Giải đấu vô địch thế giới.
+ World Congress of Tatars: Đại hội Tatars thế giới.
+ Wellington City Transport: Giao thông vận tải thành phố Wellington.
+ Wildlands Conservation Trust: Ủy thác bảo tồn vùng đất hoang dã.
+ World Confederation of Teachers: Liên đoàn giáo viên thế giới.
+ West County Trail: Đường mòn West County.

Post Top Ad