RISK là gì? Ý nghĩa của từ risk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

RISK là gì? Ý nghĩa của từ risk

RISK là gì ?

RISK là “Reperfusion Injury Salvage Kinase” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RISK

RISK có nghĩa “Reperfusion Injury Salvage Kinase”, dịch sang tiếng Việt là “Tái tưới máu Chấn thương Cứu hộ Kinase”.

RISK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RISK là “Reperfusion Injury Salvage Kinase”.

Post Top Ad