ORCA là gì? Ý nghĩa của từ orca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

ORCA là gì? Ý nghĩa của từ orca

ORCA là gì ?

ORCA là “Office of Research and Creative Activities” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORCA

ORCA có nghĩa “Office of Research and Creative Activities”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Hoạt động Nghiên cứu và Sáng tạo”.

ORCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORCA là “Office of Research and Creative Activities”.

Một số kiểu ORCA viết tắt khác:
+ Omni-Role Combat Aircraft: Máy bay chiến đấu đa năng.
+ Old Rayne Community Association: Hiệp hội cộng đồng Old Rayne.
+ Online Representations and Certifications Application: Đơn đăng ký chứng nhận và đại diện trực tuyến.
+ Oceanographic Reconnaissance Combat Architecture: Kiến trúc chiến đấu do thám hải dương học.
+ Office of Community Rule Affairs: Văn phòng các vấn đề quy tắc cộng đồng.
+ Orkney Research Centre for Archaeology: Trung tâm khảo cổ học Orkney.
+ Oxygen Recharge Compressor Assembly: Lắp ráp máy nén khí nạp oxy.
+ Operetta Research Center Amsterdam: Trung tâm nghiên cứu Operetta Amsterdam.
+ Otonabee Region Conservation Authority: Cơ quan Bảo tồn Vùng Otonabee.
+ Outstanding Research and Creativity Award: Giải thưởng Nghiên cứu và Sáng tạo Xuất sắc.
+ Orthopaedic Regulatory and Clinical Affairs: Các vấn đề về điều chỉnh và điều trị chỉnh hình.
+ Organización Revolucionaria Cubana Antiimperialista: Organizationación Revolucionaria Cubana Antiimperialista.
+ Ocean Research & Conservation Association: Hiệp hội Bảo tồn & Nghiên cứu Đại dương.
+ Online Research Collections Australia: Bộ sưu tập Nghiên cứu Trực tuyến Úc.
+ Outstanding Research and Creative Activity: Hoạt động nghiên cứu và sáng tạo nổi bật.
+ Office of Rural Community Affairs: Văn phòng các vấn đề cộng đồng nông thôn.
+ Online Receipt Computer Advantage: Lợi thế Máy tính Biên nhận Trực tuyến.

Post Top Ad