OCP là gì? Ý nghĩa của từ ocp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

OCP là gì? Ý nghĩa của từ ocp

OCP là gì ?

OCP là “Operational Camouflage Pattern” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OCP

OCP có nghĩa “Operational Camouflage Pattern”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình ngụy trang hoạt động”.

OCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OCP là “Operational Camouflage Pattern”.

Một số kiểu OCP viết tắt khác:
+ Open Core Protocol: Giao thức lõi mở.
+ Open Compute Project: Mở dự án máy tính.
+ Omni Consumer Products: Sản phẩm tiêu dùng Omni.
+ Ochre Coloured Pottery: Gốm màu Ocher.
+ Orange Carotenoid Protein: Protein Carotenoid màu cam.
+ Overcurrent protection: Bảo vệ quá dòng.
+ Portuguese Chamber Orchestra: Dàn nhạc thính phòng Bồ Đào Nha.
+ Oracle Certified Professional: Chuyên gia được chứng nhận của Oracle.
+ Operation Camouflage Pattern: Mô hình ngụy trang hoạt động.
+ Open Canalicular System: Hệ thống kênh kính mở.
+ Oxford Concordance Program: Chương trình Oxford Concordance.
+ Open/Closed Principle: Nguyên tắc mở / đóng.
+ Office of Contracting and Procurement: Văn phòng Hợp đồng và Mua sắm.
+ Okapi Conservation Project: Dự án Bảo tồn Okapi.
+ Offenbach Collecting Point: Điểm thu thập Offenbach.
+ Oregon Catholic Press: Nhà xuất bản Công giáo Oregon.
+ Organizational Cultural Profile: Hồ sơ văn hóa tổ chức.
+ Oxalate-Carbonate Pathway: Con đường Oxalate-Carbonate.
+ Optimal Control Problem: Vấn đề kiểm soát tối ưu.
+ Order Code Processor: Bộ xử lý mã đơn hàng.
+ Operational Command Post: Bộ chỉ huy tác chiến.
+ Oriental College of Pharmacy: Cao đẳng Dược Phương Đông.
+ Optional Cash Purchases: Mua tiền mặt tùy chọn.
+ Orbital Combustion Process: Quá trình đốt cháy quỹ đạo.
+ Optimal Challenge Point: Điểm thử thách tối ưu.
+ Overall Coagulation Potential: Tiềm năng đông máu tổng thể.
+ Open Circuit Potential: Mở mạch tiềm năng.
+ Official Community Plan: Kế hoạch cộng đồng chính thức.
+ Ontario Concrete Products: Sản phẩm bê tông Ontario.
+ Oystercatcher Conservation Programme: Chương trình Bảo tồn Oystercatcher.
+ Phosphates Cherifian Office: Văn phòng Phosphates Cherifian.
+ Division of Ocean and Climate Physics: Bộ phận Vật lý Đại dương và Khí hậu.
+ Ocepur railway station: Ga xe lửa Ocepur.
+ Ontario College of Pharmacy's.
+ Orthodoxy Cognate PAGE: Trang Cognate chính thống.
+ Otto Cserhalmi & Partners: Otto Cserhalmi & Đối tác.
+ One-Component Plasma: Plasma một thành phần.
+ Organised Crime Portfolio: Danh mục tội phạm có tổ chức.
+ Office of the Commissioner of Probation: Văn phòng của Ủy viên Quản chế.
+ Opera Company of Philadelphia: Công ty Opera của Philadelphia.
+ Obligatory Contour Principle: Nguyên tắc đường bao bắt buộc.
+ Open Collections Program: Chương trình Bộ sưu tập Mở.
+ Officer Cadet Program: Chương trình Sĩ quan.
+ Off-Campus Program: Chương trình ngoài khuôn viên trường.
+ Organisational Capacity Programme: Chương trình Năng lực Tổ chức.
+ Oklahoma Community Based Providers: Nhà cung cấp dựa trên cộng đồng Oklahoma.

Post Top Ad