RTX là gì? Ý nghĩa của từ rtx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

RTX là gì? Ý nghĩa của từ rtx

RTX là gì ?

RTX là “Real-Time X-ray” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTX

RTX có nghĩa “Real-Time X-ray”, dịch sang tiếng Việt là “Chụp X-quang thời gian thực”.

RTX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTX là “Real-Time X-ray”.

Một số kiểu RTX viết tắt khác:
+ Resiniferatoxin.
+ Raytheon Technologies: Công nghệ Raytheon.
+ Repeats in toxins: Lặp lại trong chất độc.
+ Real-time ex-post: Bài đăng cũ theo thời gian thực.
+ Rituximab.

Post Top Ad