FFM là gì? Ý nghĩa của từ ffm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

FFM là gì? Ý nghĩa của từ ffm

FFM là gì ?

FFM là “Fat Free Mass” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FFM

FFM có nghĩa “Fat Free Mass”, dịch sang tiếng Việt là “Khối lượng không béo”.

FFM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FFM là “Fat Free Mass”.

Một số kiểu FFM viết tắt khác:
+ Federally Facilitated Marketplace: Thị trường được tạo điều kiện liên bang.
+ Football Federation of North Macedonia: Liên đoàn bóng đá Bắc Macedonia.
+ Felivaru Fisheries Maldives: Quần đảo Felivaru Maldives.
+ Fact-Finding Mission: Nhiệm vụ tìm hiểu sự thật.
+ Five Factors Model: Mô hình năm yếu tố.
+ Free Fall Machine: Máy rơi tự do.
+ Fairmont Foods of Minnesota: Fairmont Foods của Minnesota.
+ Failure Forecast Method: Phương pháp dự báo thất bại.
+ Fact Finding Mission: Nhiệm vụ tìm hiểu sự thật.
+ Flicker Frequency Modulation: Điều chế tần số nhấp nháy.
+ Front Favur Il-Mina.
+ Freedom Foundation of Minnesota: Tổ chức Tự do của Minnesota.
+ Fine-Fuel Moisture: Độ ẩm nhiên liệu tốt.
+ Friction Force Microscopes: Kính hiển vi lực ma sát.
+ Forest, Fire Management: Quản lý Rừng, Phòng cháy.
+ French Federation of Motorcycles: Liên đoàn xe máy Pháp.
+ Festival Filem Malaysia: Lễ hội Filem Malaysia.
+ Fellowship for Freedom in Medicine: Học bổng cho Tự do trong Y học.
+ Friction Force Microscopy: Kính hiển vi lực ma sát.
+ Federal Flour Mills: Các nhà máy bột liên bang.

Post Top Ad