NANA là gì? Ý nghĩa của từ nana - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

NANA là gì? Ý nghĩa của từ nana

NANA là gì ?

NANA là “North American Newspaper Alliance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NANA

NANA có nghĩa “North American Newspaper Alliance”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Báo chí Bắc Mỹ”.

NANA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NANA là “North American Newspaper Alliance”.

Một số kiểu NANA viết tắt khác:
+ North American Nunchaku Association: Hiệp hội côn nhị khúc Bắc Mỹ.
+ Northwest Alaskan Natives Association: Hiệp hội người bản địa Tây Bắc Alaska.
+ National Alliance for Nutrition and Activity: Liên minh Quốc gia về Dinh dưỡng và Hoạt động.
+ North American News Association: Hiệp hội Tin tức Bắc Mỹ.
+ North American Newspaper Association: Hiệp hội báo chí Bắc Mỹ.

Post Top Ad