VPWS là gì? Ý nghĩa của từ vpws - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

VPWS là gì? Ý nghĩa của từ vpws

VPWS là gì ?

VPWS là “Virtual Private Wire Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VPWS

VPWS có nghĩa “Virtual Private Wire Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ chuyển khoản riêng ảo”.

VPWS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VPWS là “Virtual Private Wire Service”.

Post Top Ad