VTL là gì? Ý nghĩa của từ vtl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

VTL là gì? Ý nghĩa của từ vtl

VTL là gì ?

VTL là “Vacuum Tube Logic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VTL

VTL có nghĩa “Vacuum Tube Logic”, dịch sang tiếng Việt là “Logic ống chân không”.

VTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VTL là “Vacuum Tube Logic”.

Một số kiểu VTL viết tắt khác:
+ Virtual Tape Library: Thư viện băng ảo.
+ Vaccinated Travel Lane: Ngõ Du lịch được tiêm chủng.
+ Vancouver Tool Library: Thư viện công cụ Vancouver.
+ Virtual Team Leader: Trưởng nhóm ảo.
+ Vermont Transit Lines: Đường chuyển tuyến Vermont.
+ Vehicle Transport Logistique: Logistique vận chuyển phương tiện.

Post Top Ad