RASA là gì? Ý nghĩa của từ rasa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

RASA là gì? Ý nghĩa của từ rasa

RASA là gì ?

RASA là “Relative Apparent Synapomorphy Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RASA

RASA có nghĩa “Relative Apparent Synapomorphy Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích Synapomorphy tương đối rõ ràng”.

RASA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RASA là “Relative Apparent Synapomorphy Analysis”.

Một số kiểu RASA viết tắt khác:
+ Rowe-Ackermann Schmidt Astrographs.
+ Roosevelt's All Students Association: Hiệp hội tất cả sinh viên của Roosevelt.
+ Rayong Science Academy: Học viện Khoa học Rayong.
+ Radio Sabah Alumni Association: Hiệp hội cựu sinh viên Đài Sabah.
+ Radio Amateur Society of Australia: Hiệp hội nghiệp dư vô tuyến của Úc.
+ Richmond Area Skateboard Alliance: Liên minh ván trượt khu vực Richmond.
+ Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph.
+ Russian American Scientists Association: Hiệp hội các nhà khoa học người Mỹ gốc Nga.
+ Radiodifusoras Asociadas.

Post Top Ad