FHR là gì? Ý nghĩa của từ fhr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

FHR là gì? Ý nghĩa của từ fhr

FHR là gì ?

FHR là “Fetal Heart Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FHR

FHR có nghĩa “Fetal Heart Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Nhịp tim thai nhi”.

FHR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FHR là “Fetal Heart Rate”.

Một số kiểu FHR viết tắt khác:
+ Flint Hills Resources: Tài nguyên Flint Hills.
+ Federation of Hockey of the RSFSR / Russia: Liên đoàn khúc côn cầu RSFSR / Nga.
+ Financial Health Rating: Xếp hạng sức khỏe tài chính.
+ Frontal Head Restraint: Kiềm chế đầu trước.
+ Financial History Review: Đánh giá lịch sử tài chính.

Post Top Ad