VPT là gì? Ý nghĩa của từ vpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

VPT là gì? Ý nghĩa của từ vpt

VPT là gì ?

VPT là “Vibration Perception Threshold” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VPT

VPT có nghĩa “Vibration Perception Threshold”, dịch sang tiếng Việt là “Ngưỡng cảm nhận rung động”.

VPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VPT là “Vibration Perception Threshold”.

Một số kiểu VPT viết tắt khác:
+ Volume–Price Trend: Khối lượng – Xu hướng giá.
+ Virginia Payload Tubes: Ống tải trọng Virginia.
+ Variational Perturbation Theory: Lý thuyết nhiễu loạn biến đổi.
+ VHF Portable Transceiver: Bộ thu phát di động VHF.
+ Video Projection Tool: Công cụ chiếu video.
+ Vital Pulp Therapy: Trị liệu bằng bột giấy.
+ Video PreTraining: Đào tạo trước video.
+ Video Programming by Teletext: Lập trình video bằng Teletext.
+ Validity Preserving Transformations: Các chuyển đổi bảo tồn hiệu lực.
+ Visual Patterns Test: Kiểm tra các mẫu trực quan.
+ Very Persistent Toxicants: Chất độc rất dai dẳng.

Post Top Ad