OGL là gì? Ý nghĩa của từ ogl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

OGL là gì? Ý nghĩa của từ ogl

OGL là gì ?

OGL là “Open Game License” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OGL

OGL có nghĩa “Open Game License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép trò chơi mở”.

OGL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OGL là “Open Game License”.

Một số kiểu OGL viết tắt khác:
+ Open Government Licence: Giấy phép Chính phủ Mở.
+ Open General Licence: Giấy phép Chung mở.
+ Ocean Genome Legacy: Di sản bộ gen đại dương.
+ Online Gaming League: Giải đấu trò chơi trực tuyến.

Post Top Ad