FLOW là gì? Ý nghĩa của từ flow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

FLOW là gì? Ý nghĩa của từ flow

FLOW là gì ?

FLOW là “Fulgoromorpha Lists On the Web” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FLOW

FLOW có nghĩa “Fulgoromorpha Lists On the Web”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách Fulgoromorpha trên web”.

FLOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FLOW là “Fulgoromorpha Lists On the Web”.

Post Top Ad