MHA là gì? Ý nghĩa của từ mha - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

MHA là gì? Ý nghĩa của từ mha

MHA là gì ?

MHA là “Minimum Holding Altitude” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MHA

MHA có nghĩa “Minimum Holding Altitude”, dịch sang tiếng Việt là “Độ cao giữ tối thiểu”.

MHA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MHA là “Minimum Holding Altitude”.

Một số kiểu MHA viết tắt khác:
+ Ministry of Home Affairs: Bộ Nội vụ.
+ Malaysian Highway Authority: Cơ quan Đường cao tốc Malaysia.
+ Manitoba Hockey Association: Hiệp hội khúc côn cầu Manitoba.
+ May–Hegglin Anomaly: May – Hegglin Dị thường.
+ Master of Health Administration: Thạc sĩ Quản lý Y tế.
+ Mormon History Association: Hiệp hội lịch sử Mormon.
+ Members of the House of Assembly: Các thành viên của Hạ viện.
+ Mental Health America: Sức khỏe tâm thần Hoa Kỳ.
+ Manitoba Hemp Alliance: Liên minh cây gai dầu Manitoba.
+ Master of Hospital Administration: Thạc sĩ quản trị bệnh viện.
+ Member of the House of Assembly: Thành viên của Hạ viện.
+ Master in Health Administration: Thạc sĩ Quản lý Y tế.
+ Methemalbumin.
+ Maternal Health Association: Hiệp hội sức khỏe bà mẹ.
+ Mast Head Amplifier: Bộ khuếch đại đầu Mast.
+ Making Home Affordable: Làm nhà giá cả phải chăng.
+ Manchester Hotelier’s Association: Hiệp hội khách sạn Manchester.
+ Missouri Hospital Association: Hiệp hội bệnh viện Missouri.
+ Mental Health Act: Đạo luật sức khỏe tâm thần.
+ Michigan Handball Association: Hiệp hội bóng ném Michigan.
+ Manx Hockey Association: Hiệp hội khúc côn cầu Manx.
+ Mutual Households Association: Hiệp hội hộ gia đình tương hỗ.
+ Minnesota Hospital Association: Hiệp hội bệnh viện Minnesota.
+ Mediterranean Handball Association: Hiệp hội bóng ném Địa Trung Hải.
+ Migrant Housing Act: Đạo luật về nhà ở cho người di cư.
+ McNair Hall Association: Hiệp hội McNair Hall.
+ Maritime History Archive: Lưu trữ lịch sử hàng hải.

Post Top Ad