UPD là gì? Ý nghĩa của từ upd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

UPD là gì? Ý nghĩa của từ upd

UPD là gì ?

UPD là “Universal Print Driver” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UPD

UPD có nghĩa “Universal Print Driver”, dịch sang tiếng Việt là “Trình điều khiển in đa năng”.

UPD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UPD là “Universal Print Driver”.

Một số kiểu UPD viết tắt khác:
+ Uvalde Police Department: Sở cảnh sát Uvalde.
+ Underpotential deposition: Lắng đọng tiềm năng.
+ Unspecified Personality Disorder: Rối loạn nhân cách không xác định.
+ University of the Philippines-Diliman: Đại học Philippines-Diliman.
+ University Police Department: Trường đại học cảnh sát.
+ Union for Peace and Development: Liên minh vì Hòa bình và Phát triển.
+ Universal Publishing and Distribution: Xuất bản và Phân phối Phổ thông.
+ United Pharmaceutical Distributors: Các nhà phân phối dược phẩm của Hoa Kỳ.
+ Uniparental disomy: Sự phân ly không cha mẹ.
+ Unified Package Designer: Nhà thiết kế gói hợp nhất.
+ Union for Peace and Development Party: Đảng Liên minh vì Hòa bình và Phát triển.
+ Urban Policy Development: Phát triển chính sách đô thị.
+ Uniform Patrol Division: Bộ phận tuần tra đồng phục.
+ Unipolar depression: Trầm cảm đơn cực.

Post Top Ad