DSEE là gì? Ý nghĩa của từ dsee - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

DSEE là gì? Ý nghĩa của từ dsee

DSEE là gì ?

DSEE là “Diploma in Secondary Education Examination” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DSEE

DSEE có nghĩa “Diploma in Secondary Education Examination”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ Kiểm tra Giáo dục Trung học”.

DSEE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DSEE là “Diploma in Secondary Education Examination”.

Post Top Ad