IDS là gì? Ý nghĩa của từ ids - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

IDS là gì? Ý nghĩa của từ ids

IDS là gì ?

IDS là “Intrusion Detection System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDS

IDS có nghĩa “Intrusion Detection System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phát hiện xâm nhập”.

IDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDS là “Intrusion Detection System”.

Một số kiểu IDS viết tắt khác:
+ Institute of Development Studies: Viện Nghiên cứu Phát triển.
+ Integrated Data Store: Kho dữ liệu tích hợp.
+ Incomes Data Services: Dịch vụ dữ liệu thu nhập.
+ Integrated Defense Systems: Hệ thống phòng thủ tích hợp.
+ International Decision Systems: Hệ thống quyết định quốc tế.
+ Initiative for Democratic Socialism: Sáng kiến ​​cho Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ.
+ ICT Data and Statistics: Dữ liệu và Thống kê CNTT-TT.
+ Industrial Dwellings Society: Hiệp hội nhà ở công nghiệp.
+ Integrated Defence Staff: Nhân viên phòng thủ tổng hợp.
+ Information Display Systems: Hệ thống hiển thị thông tin.
+ Indiana Daily Student: Sinh viên hàng ngày ở Indiana.
+ Investors Diversified Services: Nhà đầu tư đa dạng dịch vụ.
+ Inventory of Depressive Symptomatology: Kiểm kê các triệu chứng trầm cảm.
+ Indigenous Defense Submarine: Tàu ngầm phòng thủ bản địa.
+ Infrared Detecting Set: Bộ phát hiện hồng ngoại.
+ Infant-Directed Speech: Lời nói dành cho trẻ sơ sinh.
+ Immuno Diagnostic Systems: Hệ thống chẩn đoán miễn dịch.
+ Integrated Dynamic System: Hệ thống động tích hợp.
+ International Dental Show: Triển lãm nha khoa quốc tế.
+ Information and Diagnostics System: Hệ thống thông tin và chẩn đoán.
+ Intensive Development Scheme: Kế hoạch phát triển chuyên sâu.
+ Impact Discarding Sabot: Tác động loại bỏ Sabot.
+ Intellectual Disabilities: Thiểu năng trí tuệ.
+ Interdictor-strike: Interdictor-đình công.
+ Intercom Data Systems: Hệ thống dữ liệu liên lạc.
+ Integrated Display System: Hệ thống hiển thị tích hợp.
+ Income Declaration Scheme: Kế hoạch khai báo thu nhập.
+ Information Disclosure Statement: Tuyên bố tiết lộ thông tin.
+ Institute of Dental Sciences: Viện khoa học nha khoa.
+ Integrated Distribution Services: Dịch vụ phân phối tích hợp.
+ Informix Dynamic Server: Máy chủ động Informix.
+ Iain Duncan Smith.
+ Integrated Delivery System: Hệ thống phân phối tích hợp.
+ Independents of Soria: Độc lập của Soria.
+ Interactive Digital Sales: Bán hàng kỹ thuật số tương tác.
+ International Diesel Service: Dịch vụ Diesel Quốc tế.
+ Intubation Difficulty Scale: Thang đo độ khó đặt nội khí quản.
+ Integrated Developmental School: Trường phát triển tích hợp.
+ Intrusion Detection Service: Dịch vụ phát hiện xâm nhập.
+ Informed Dynamic Scheduling: Lập lịch động được thông báo.
+ Intra-theater Delivery Service: Dịch vụ giao hàng trong rạp chiếu phim.
+ Interrelationship diagrams: Sơ đồ mối quan hệ giữa các mối quan hệ.
+ Irish Deaf Society: Hội người điếc Ireland.
+ Individual Directed Study: Nghiên cứu trực tiếp cá nhân.
+ International Dermoscopy Society: Hiệp hội Nội soi Da liễu Quốc tế.
+ Intelligent Decision System: Hệ thống Quyết định Thông minh.
+ International Dostoevsky Society: Hiệp hội Dostoevsky Quốc tế.
+ ICAC Medal for Distinguished Service: Huy chương ICAC cho Dịch vụ Xuất sắc.
+ International Dendrology Society: Hiệp hội Dendrology Quốc tế.
+ Interpretive Data System: Hệ thống dữ liệu diễn giải.
+ International Dental Studies: Nghiên cứu nha khoa quốc tế.
+ Information Delivery Service: Dịch vụ cung cấp thông tin.
+ Illumination and Detection Solutions: Giải pháp phát hiện và chiếu sáng.
+ Intermediate Dispersion Spectrograph: Máy quang phổ tán sắc trung gian.
+ Intercontinental Dictionary Series: Chuỗi từ điển liên lục địa.
+ Integrated Defence Systems: Hệ thống phòng thủ tích hợp.
+ Identification numbers: Số nhận dạng.
+ Income Depositary Shares: Cổ phiếu lưu ký thu nhập.
+ Independent Directed Studies: Các nghiên cứu được chỉ đạo độc lập.
+ Interior Design Show: Triển lãm thiết kế nội thất.
+ Inertial Dampening System: Hệ thống giảm chấn quán tính.
+ Information Distribution System: Hệ thống phân phối thông tin.
+ Intelligent Decision Server: Máy chủ quyết định thông minh.
+ Institute for Development Strategies: Viện chiến lược phát triển.
+ Integrated Design Solutions: Giải pháp thiết kế tích hợp.
+ Industrial and Distribution Systems: Hệ thống phân phối và công nghiệp.
+ International Development Studies: Nghiên cứu Phát triển Quốc tế.
+ Ingenieria Dei Sistemi.
+ International Data Security: Bảo mật dữ liệu quốc tế.

Post Top Ad