QTN là gì? Ý nghĩa của từ qtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

QTN là gì? Ý nghĩa của từ qtn

QTN là gì ?

QTN là “Q Television Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QTN

QTN có nghĩa “Q Television Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng truyền hình Q”.

QTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QTN là “Q Television Network”.

Một số kiểu QTN viết tắt khác:
+ Queensway Terrace North: Sân thượng Queensway phía bắc.

Post Top Ad