FRE là gì? Ý nghĩa của từ fre - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

FRE là gì? Ý nghĩa của từ fre

FRE là gì ?

FRE là “Fee Related Earnings” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FRE

FRE có nghĩa “Fee Related Earnings”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập liên quan đến phí”.

FRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRE là “Fee Related Earnings”.

Một số kiểu FRE viết tắt khác:
+ Federal Rules of Evidence: Các quy tắc liên bang về bằng chứng.
+ Fleet Readiness Escort: Hộ tống sự sẵn sàng của Hạm đội.
+ Fleet Ready Escort: Hộ tống hạm đội đã sẵn sàng.
+ Forward Retrograde Elements: Các yếu tố nâng cấp về phía trước.
+ First Real Estate: Bất động sản đầu tiên.

Post Top Ad