FRM là gì? Ý nghĩa của từ frm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

FRM là gì? Ý nghĩa của từ frm

FRM là gì ?

FRM là “Financial Risk Manager” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FRM

FRM có nghĩa “Financial Risk Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý rủi ro tài chính”.

FRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRM là “Financial Risk Manager”.

Một số kiểu FRM viết tắt khác:
+ First Reaction Method: Phương pháp phản ứng đầu tiên.
+ Fixed-Rate Mortgage: Thế chấp lãi suất cố định.
+ Flood Risk Management: Quản lý rủi ro lũ lụt.
+ Front Row Motorsports: Ô tô thể thao hàng ghế trước.
+ Fiber-Reinforced Metal: Kim loại gia cố bằng sợi.
+ Financial Risk Management: Quản lý rủi ro tài chính.
+ Fixed Rate Mortgage: Thế chấp lãi suất cố định.
+ Federal Reference Method: Phương pháp tham chiếu liên bang.
+ Fiber Reinforced Metal: Kim loại gia cố bằng sợi.
+ Fathers’ Rights Movement: Phong trào Quyền của các ông bố.
+ Family Resilience Model: Mô hình khả năng phục hồi của gia đình.
+ Faculty of Resource Management: Khoa Quản lý Tài nguyên.

Post Top Ad