CASTA là gì? Ý nghĩa của từ casta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

CASTA là gì? Ý nghĩa của từ casta

CASTA là gì ?

CASTA là “Center for Advanced Study in Theatre Arts” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CASTA

CASTA có nghĩa “Center for Advanced Study in Theatre Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Nghệ thuật Sân khấu”.

CASTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CASTA là “Center for Advanced Study in Theatre Arts”.

Một số kiểu CASTA viết tắt khác:
+ Cerebrolysin Acute Stroke Treatment in Asia: Điều trị Đột quỵ Cấp tính bằng Cerebrolysin ở Châu Á.

Post Top Ad