FSQ là gì? Ý nghĩa của từ fsq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

FSQ là gì? Ý nghĩa của từ fsq

FSQ là gì ?

FSQ là “Free Sale Quota” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FSQ

FSQ có nghĩa “Free Sale Quota”, dịch sang tiếng Việt là “Hạn ngạch bán miễn phí”.

FSQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FSQ là “Free Sale Quota”.

Một số kiểu FSQ viết tắt khác:
+ Fry Street Quartet: Bộ tứ phố chiên.

Post Top Ad