VAPP là gì? Ý nghĩa của từ vapp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

VAPP là gì? Ý nghĩa của từ vapp

VAPP là gì ?

VAPP là “Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VAPP

VAPP có nghĩa “Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh bại liệt liên quan đến vắc xin”.

VAPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VAPP là “Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis”.

Một số kiểu VAPP viết tắt khác:
+ Violence Against Persons Prohibition: Cấm bạo lực đối với người.

Post Top Ad