FVD là gì? Ý nghĩa của từ fvd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

FVD là gì? Ý nghĩa của từ fvd

FVD là gì ?

FVD là “Forward Versatile Disc” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FVD

FVD có nghĩa “Forward Versatile Disc”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tiếp đĩa đa năng”.

FVD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FVD là “Forward Versatile Disc”.

Một số kiểu FVD viết tắt khác:
+ Fréchet Video Distance: Khoảng cách video Fréchet.
+ Forum for Democracy: Diễn đàn cho dân chủ.
+ Floating Vehicle traffic Data: Dữ liệu giao thông phương tiện nổi.

Post Top Ad