WUB là gì? Ý nghĩa của từ wub - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

WUB là gì? Ý nghĩa của từ wub

WUB là gì ?

WUB là “Water User Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WUB

WUB có nghĩa “Water User Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban sử dụng nước”.

WUB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WUB là “Water User Board”.

Một số kiểu WUB viết tắt khác:
+ Washington University of Barbados: Đại học Washington của Barbados.
+ Wake Up Belize: Thức dậy đi Belize.

Post Top Ad