GAL là gì? Ý nghĩa của từ gal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

GAL là gì? Ý nghĩa của từ gal

GAL là gì ?

GAL là “Generic Array Logic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAL

GAL có nghĩa “Generic Array Logic”, dịch sang tiếng Việt là “Logic mảng chung”.

GAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAL là “Generic Array Logic”.

Một số kiểu GAL viết tắt khác:
+ Global Address List: Danh sách địa chỉ chung.
+ Guardian Ad Litem: Người giám hộ quảng cáo litem.
+ General Aircraft Limited.
+ Green Alternative List: Danh sách thay thế màu xanh lá cây.
+ Generalized Automation Language: Ngôn ngữ tự động hóa tổng quát.
+ Green-Alternative List: Danh sách thay thế xanh.
+ Girls’ Art League: Liên đoàn nghệ thuật nữ.
+ Gdynia-America-Line.
+ Guild of American Luthiers: Hiệp hội thợ làm đàn Mỹ.
+ Global Africa Lab: Phòng thí nghiệm Châu Phi toàn cầu.
+ Gatwick Airport Limited.
+ Global Aerospace Logistics: Logistics hàng không vũ trụ toàn cầu.

Post Top Ad