IPPO là gì? Ý nghĩa của từ ippo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

IPPO là gì? Ý nghĩa của từ ippo

IPPO là gì ?

IPPO là “Industrial Property Protection Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPPO

IPPO có nghĩa “Industrial Property Protection Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp”.

IPPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPPO là “Industrial Property Protection Office”.

Một số kiểu IPPO viết tắt khác:
+ International Perspectives for Public Opinion: Quan điểm quốc tế cho ý kiến ​​công chúng.

Post Top Ad