TNJ là gì? Ý nghĩa của từ tnj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

TNJ là gì? Ý nghĩa của từ tnj

TNJ là gì ?

TNJ là “Three-Nanotube Junctions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TNJ

TNJ có nghĩa “Three-Nanotube Junctions”, dịch sang tiếng Việt là “Các nút nối ba ống nano”.

TNJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNJ là “Three-Nanotube Junctions”.

Một số kiểu TNJ viết tắt khác:
+ Transport of New Jersey: Giao thông vận tải của New Jersey.

Post Top Ad