RFW là gì? Ý nghĩa của từ rfw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

RFW là gì? Ý nghĩa của từ rfw

RFW là gì ?

RFW là “Radio Frequency Weapons” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RFW

RFW có nghĩa “Radio Frequency Weapons”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí tần số vô tuyến”.

RFW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RFW là “Radio Frequency Weapons”.

Một số kiểu RFW viết tắt khác:
+ Request For Waiver: Yêu cầu từ bỏ.
+ Rotary Friction Welding: Hàn ma sát quay.
+ Rio Fashion Week: Tuần lễ thời trang Rio.
+ Report For the World: Báo cáo cho Thế giới.
+ Robots, Football and War: Robot, bóng đá và chiến tranh.

Post Top Ad